پیشنهاد جنجالی برای قتل پناهجویان در آلمان !

پیشنهاد جنجالی برای قتل پناهجویان در آلمان !

رئیس حزب راستگرای آلمانی(AfD) درخواست کرد برای جلوگیری از ورود پناهجویان در صورت لزوم به سوی آنان تیراندازی شود. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت دویچه وله این اظهارات "فراوکه پتری" که ریاست حزب "آلترناتیو برای آلمان" را...