پنبه تراریخت در انتظار دریافت مجوز سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی:

پنبه تراریخت در انتظار دریافت مجوز

سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: تولید و کشت پنبه و برنج تراریخته برای سال ۹۵ در دستور کار این پژوهشکده قرار دارد و در انتظار دریافت مجوز رهاسازی این محصولات هستیم. به گزارش پرس شیعه؛ نیره اعظم خوش خلق سیما...