نسل جدید پنجره های هوشمند ساخته شد توسط محققین دانشگاه هاروارد؛

نسل جدید پنجره های هوشمند ساخته شد

محققین دانشگاه هارواد آمریکا موفق به ساخت پنجره های هوشمندی شده اند که در مقایسه با نمونه های قبلی از کارآیی و هزینه تولید کمتری برخوردار هستند. به گزارش پرس شیعه با روی کار آمدن پنجره های هوشمند، کاربر می تواند بدون...