تبیین و نقد دیدگاه پوزیتیویسم درباره زبان دین گفتاری از حجت الاسلام خسرو پناه؛

تبیین و نقد دیدگاه پوزیتیویسم درباره زبان دین

حجت الاسلام خسرو پناه، رئیس موسسه آموزشی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تبیین و نقد دیدگاه پوزیتیویسم درباره معناشناسی گزاره های دینی پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ بحث از معناشناسی گزاره‌های دینی، توسط...