همایش بین المللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران خرداد ۹۵ برگزار می شود؛

همایش بین المللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران

همایش بین المللی«پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران» خرداد ۹۵ به همت موسسه پژوهشی مدیریت مدبر،دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران،دانشگاه فرهنگیان ایلام، برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ همایش...