نشست کتاب‌ خوان تخصصی مطالعات قرآنی برگزار می‌ شود

نشست کتاب‌ خوان تخصصی مطالعات قرآنی برگزار می‌ شود

نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست کتاب‌ خوان تخصصی مطالعات قرآنی را برگزار می‌کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی نهاد...