جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدر المتألهین شریف لکزایی بررسی کرد؛

جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدر المتألهین

نشست درآمدی برطبقه بندی آثار صدر المتالهین؛ بررسی جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدر المتألهین با ارائه دکتر شریف لک‌زایی ۵ خرداد در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع...