پژوهشگر اماراتی: ریاض پایتخت جهان عرب شد

پژوهشگر اماراتی: ریاض پایتخت جهان عرب شد

پژوهشگر اماراتی با اشاره به افزایش نفوذ و تاثیرگذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به زیان نفوذ کلی کشورهای عربی نوشت: امروز ریاض به جای قاهره به پایتخت سیاسی جدید جهان عرب تبدیل شده است. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالخالق...