نوشته هایی با برچسب "پیامبران"

توجه پیامبران به سید الشّهدا علیه السلام

توجه پیامبران به سید الشّهدا علیه السلام

اگر چه مقام و منزلت هر نبی و ولی ای، به مقدار توجّه او به مقام نورانیت است و رسول اکرم- صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم- و ائمّه ی اطهار- علیهم السّلام- به وراثت از آن حضرت، به لحاظ توجّه تامّ به آن مقام، اشرف و افضل از همه ی...

توجه پیامبران به مقام سیدالشّهدا علیه السلام

توجه پیامبران به مقام سیدالشّهدا علیه السلام

اگر چه مقام و منزلت هر نبی و ولی ، به مقدار توجّه او به مقام نورانیت است و رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و ائمّه ی اطهارعلیهم السّلام به وراثت از آن حضرت، به لحاظ توجّه تامّ به آن مقام، اشرف و افضل از همه ی...