تحریف باورهای دینی عصر پیامبر اکرم (ص) یادداشت؛

تحریف باورهای دینی عصر پیامبر اکرم (ص)

یکی از انحرافات اجتماعی عصر امام حسین (علیه السلام)، تحریف باورهای دینی و تخریب ارزشهای اسلامی عصر پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و کم رنگ شدن نظارت اجتماعی بود. یکی از انحرافات اجتماعی عصر امام حسین (علیه السلام)، تحریف...