پیروزی استراتژیکی که چهره نبرد سوریه را تغییر می دهد

پیروزی استراتژیکی که چهره نبرد سوریه را تغییر می دهد

پیشروی های ارتش سوریه در منطقه غوطه نیروهای سوری را در آستانه تحقق پیروزی استراتژیکی قرار داده است که می تواند چهره نبرد در نزدیک پایتخت را تغییر دهد. به گزارش پرس شیعه؛ پیشروی های ارتش سوریه به سوی منطقه جسرین رخدادی...