تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست امام خامنه ای در دیدار اعضای شورای‌ عالی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت:

تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست

حضرت آیت‌ الله خامنه‌ای پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، هدف انقلاب اسلامی را «تحقق تمدن اسلامی» خواندند و با اشاره به مبانی غلط و ناکارآمدیِ الگوهای توسعه‌ی جهانی و ضرورت...