پیشرفت های نظامی ایران در مقابل تهدید و تحریم ها جای قدردانی دارد در خطبه های نماز جمعه شهرستان ها عنوان شد؛

پیشرفت های نظامی ایران در مقابل تهدید و تحریم ها جای قدردانی دارد

اهر- امام جمعه شهرستان اهر گفت: پیشرفت های نظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمنان جای قدردانی دارد و همین پیشرفت ها موجب شده تا دشمنان به اقتدار ایران پی ببرند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله جواد...