پیش‌ گویی دقیق اردوغان درباره انفجار های بروکسل

پیش‌ گویی دقیق اردوغان درباره انفجار های بروکسل

رئیس جمهور ۴ روز قبل نسبت به وقوع انفجار در بروکسل هشدار داده بود. به گزارش پرس شیعه؛ با شنیدن خبر انفجارهای بروکسل، بینندگان تلویزیون ترکیه سخنان رئیس جمهورشان را به یاد آوردند که چهار روز قبل، درباره احتمال وقوع...