وضعیت انسانی در چاد مخاطره آمیز است

وضعیت انسانی در چاد مخاطره آمیز است

کمیته بین المللی صلیب سرخ از مخاطره آمیز بودن شرایط و اوضاع انسانی در چاد خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که بیش از ۹ میلیون نفر در منطقه «لیک» چاد در...