اقتصاد کانادا با چالشهای جدی مواجه است نخست وزیر کانادا اذعان کرد:

اقتصاد کانادا با چالشهای جدی مواجه است

نخست وزیر کانادا با اذعان به وجود چالشهای جدی در اقتصاد این کشور، وابستگی زیاد به بخش تجارت را یکی از دلایل بروز این چالشها دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا در کنفرانس خبری-...