اخراج کارمندان بزرگترین چاپخانه در عربستان

اخراج کارمندان بزرگترین چاپخانه در عربستان

کارمندان چاپخانه بزرگ "ملک فهد" در مدینه با دیدن بیانیه پایان دورۀ قراردادشان، غافلگیر شدند. به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه خطاب به کارگران تأکید شده است که پس از پایان قرارداد با شرکت "سعودی اوجیه"، خدمت آنان در این...