ساخت نسل جدیدی از چراغ قوه با قدرت چراغ خودرو

ساخت نسل جدیدی از چراغ قوه با قدرت چراغ خودرو

یک شرکت اروپایی چراغ قوه ای را طراحی کرده است که از قابلیت فوق العاده ای برای نورافشانی بر خوردار است. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت اروپایی Repulsor چراغ قوه ای را ساخته است که به دو طرف کمر نصب می شوند و همچون چراغ های جلو...