نوشته هایی با برچسب "چشمه معرفت"

گناه جنایت های داعش ناظر به خداوند نیست ؛ دستیابی به کمال از مسیر آزادی بشر می گذرد آیت الله العظمی سبحانی:

گناه جنایت های داعش ناظر به خداوند نیست ؛ دستیابی به کمال از مسیر آزادی بشر می گذرد

حضرت آیت الله سبحانی با با بیان اینکه کنترل بشر از سوی خداوند کمال نیست، گفتند: امروز که داعش به نام اسلام و مسلمین، جنگ افروزی می کند و مظلومان را سر می برد، گناهش را باید ناظر به خداوند بدانیم که چرا جلوی داعش را نمی...

انفاق شکر عملی نعمت های الهی است آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

انفاق شکر عملی نعمت های الهی است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی، شکر عملی نعمت های الهی را بسیار حائز اهمیت دانستند و گفتند: شکر عملی نعمت های خداوند این است که اگر انسان، نعمتی بیش از اندازه مصرف خود دارد به دیگران ببخشد و انفاق کند. به گزارش پرس شیعه؛...

اقامه نماز در وقت فضیل و اجزا سنت نبوی است ؛ فقهای اهل سنت فتوای اختیار اقامه نماز در زمان اجزا را نیز بدهند حضرت آیت الله سبحانی:

اقامه نماز در وقت فضیل و اجزا سنت نبوی است ؛ فقهای اهل سنت فتوای اختیار اقامه نماز در زمان اجزا را نیز بدهند

حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه اقامه نماز در هر دو زمان «فضیلت» و «اجزا» دارای اجر از سوی خداوند است، تاکید کردند: اقامه نماز در وقت «فضیلت» مستحب است، اما اگر مزاحمت با اصل نماز شد، اصل نماز بر این مستحب مقدم...

تبیین کلی مراحل خلقت انسان در قرآن برای اقامه برهان معاد است آیت الله العظمی سبحانی:

تبیین کلی مراحل خلقت انسان در قرآن برای اقامه برهان معاد است

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به اینکه هدف قرآن از بیان گذری مسئله آفرینش انسان، اقامه برهان در معاد است، گفتند: بشر در سرنوشت خود باید اندیشه کند و بداند همان گونه که خداوند انسان را خلق کرد، توانایی زنده کردن مرده او را...

حضرت خدیجه (س) به دلیل ایمان و ایثار برتر دارای جایگاه برگزیده شد آیت الله العظمی سبحانی:

حضرت خدیجه (س) به دلیل ایمان و ایثار برتر دارای جایگاه برگزیده شد

حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه حضرت خدیجه (س) نخستین بانویی بود که به دین مبین اسلام ایمان آورد، ابراز داشتند: این بانوی نمونه عالم از روز ازدواج، پیامبر (ص) را همراهی کرد و ثروت خود را در خدمت اسلام گذاشت و موجب گسترش...