خانه خاموش پاموک برای دومین بار چاپ شد

خانه خاموش پاموک برای دومین بار چاپ شد

ترجمه رمان خانه خاموش اورهان پاموک توسط انتشارات نگاه برای دومین بار منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ این کتاب به عنوان زیرمجموعه کتاب های «ادبیات مدرن جهان» و پنجمین عنوان مجموعه «چشم و چراغ» انتشارات نگاه به چاپ...