قصه‌ هایی که در چمدان جا نشدند به کتابفروشی‌ ها رسید به قلم سپینود ناجیان؛

قصه‌ هایی که در چمدان جا نشدند به کتابفروشی‌ ها رسید

مجموعه داستانی تازه از سپینود ناجیان با عنوان «قصه‌هایی که در چمدان جا نشدند» منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ مجموعه داستان «قصه‌هایی که در چمدان جا نشدند» اثر سپینود ناجیان از سوی نشر آموت منتشر شدند. ناجیان که پیش از...