لزوم اتخاذ سیاست مشترک جهانی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزیر کشور پاکستان بیان کرد:

لزوم اتخاذ سیاست مشترک جهانی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر

وزیر کشور پاکستان گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدار نیازمند اتخاذ سیاست مشترک جهانی است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان در نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در سازمان...