خواهران طلبه با مهارت‌ های تحقیق و چکیده‌ نویسی آشنا شدند در مدرسه علمیه شهرستان خوانسار؛

خواهران طلبه با مهارت‌ های تحقیق و چکیده‌ نویسی آشنا شدند

کارگاه مهارت‌های تحقیق پایانی و چکیده نویسی در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت(س) شهرستان خوانسار برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ کارگاه مهارت­های تحقیق پایانی و چکیده نویسی در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت(س)...