انتشار عکسهایی از زندگی خصوصی پاپ سابق

انتشار عکسهایی از زندگی خصوصی پاپ سابق

انتشار عکس ها و نامه های ژان پل دوم پاپِ واتیکان، از روابط ۳۰ سالۀ وی با یک زن پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه، سایت عربی شبکه بی.بی.سی، از نامه های پاپ متوفی، به "آنا ترزا تیمینیتسکا" فیلسوفِ آمریکاییِ متولدِ لهستان پرده...