نوشته هایی با برچسب "ژنتیک"

ذخایر ژنتیکی و زیستی منشا ثروت و توسعه اقتصاد هستند رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی:

ذخایر ژنتیکی و زیستی منشا ثروت و توسعه اقتصاد هستند

رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران گفت: این ذخایر، منشا ثروت هستند از این رو می توان با نگاهی عمیق به این ذخایر زیستی و ژنتیکی به اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان رسید. به گزارش پرس شیعه؛ سید ابولحسن شاهزاده فاضلی با صدور...

مواد توارثی گیاهان ضربتی احیا می‌شود در معاونت علمی و فناوری؛

مواد توارثی گیاهان ضربتی احیا می‌شود

رئیس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، از احیای ضربتی مواد توارثی گیاهان در کشور خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ بهزاد سرخی گفت: دو طرح در حوزه گیاهی در جهاد کشاورزی پیگیری می‌‌شود که از این...