کودتایی که نخست وزیر ترکیه را در آن دار زدند + تصاویر

کودتایی که نخست وزیر ترکیه را در آن دار زدند + تصاویر

در کشور ترکیه کودتا های متعددی روی داده است که نخستین آن کودتای ژنرال جمال گورسل در ۵۵ سال پیش است . به گزارش پرس شیعه؛ در ۲۷ ماه مه سال ۱۹۶۰ نیروهای مسلح ترکیه، دولت منتخب این کشور را برکنار کرده و کودتا کردند. کودتا به...