انتقاد ژنرال دوستم از تقسیم قدرت بین رهبران دولت افغانستان

انتقاد ژنرال دوستم از تقسیم قدرت بین رهبران دولت افغانستان

ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان از تقسیم قدرت بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «خاورمیانه»، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور...