ژنرال روسی در دفاع حزب الله از کوره در رفت

ژنرال روسی در دفاع حزب الله از کوره در رفت

سخنگوی وزارت دفاع روسیه هنگامی که یک خبرنگار غربی از او درباره علت تروریست معرفی نشدن حزب الله توسط روسها سوال شد از کوره در رفت و با عصبانیت به سوال پاسخ گفت. به گزارش پرس شیعه؛ تارنمای عرب زبان " الاخبار" امروز شنبه...