اشرف غنی از ژنرال عبد الرشید دوستم دلجویی کرد در پی نارضایتی معاون اول از دولت؛

اشرف غنی از ژنرال عبد الرشید دوستم دلجویی کرد

رئیس جمهور افغانستان به دنبال اظهار نارضایتی معاون اول خود از دولت وحدت ملی افغانستان، طی تماس تلفنی از وی دلجویی کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «اطلس»، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با ژنرال «عبدالرشید...