ترکیه، در به در به دنبال ژنرال های فراری!

ترکیه، در به در به دنبال ژنرال های فراری!

مقام های ترکیه با اعلام خبر برکناری تعدادی افسر ارشد ارتش این کشور ، تایید کردند که ۹ ژنرال به همراه دهها سرباز و افسر همچنان فراری هستند. به گزارش پرس شیعه؛ " فکری ایسیک" وزیردفاع ترکیه با اعلام اینکه ۳۱۱ سرباز، و ۹...