ژنرال‌ بی‌ ستاره و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

ژنرال‌ بی‌ ستاره و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

دیوید پترائوس که از وی به عنوان ژنرال بی ستاره یاد می شود، در اظهاراتی مدعی شده است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روند مبارزه با تروریسم را مختل خواهد کرد به گزارش پرس شیعه؛ رئیس سابق سازمان سیا خروج این کشور از...