کابلهای زیردریایی برای مقابله با جاسوسی امریکا

کابلهای زیردریایی برای مقابله با جاسوسی امریکا

به زودی پروژه خطوط کابل اینترنتی زیر دریایی بین برزیل و پرتغال راه اندازی می شود. هدف از اجرای این پروژه تأمین امنیت خطوط اینترنت در امریکای لاتین در مقابل جاسوسی آمریکا اعلام شده است. به گزارش پرس شیعه؛ به از سایت...