تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان

تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان

کابینه عربستان امروز طرح موسوم به ۲۰۳۰ را تصویب کند که اساس آن بی نیازی از نفت است و از آن می توان به عنوان پسانفتی تعبیر کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، کابینه عربستان با طرح موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰...