نشست مهم روئسای قوای سه گانه عراق در کاخ السلام بغداد برای پیگیری مطالبات تظاهرات کنندگان برگزار شد؛

نشست مهم روئسای قوای سه گانه عراق در کاخ السلام بغداد

رئسای قوای سه گانه عراق در نشستی مشترک در کاخ السلام بغداد آخرین تحولات این کشور را مورد بررسی قرار داده و مقرر کردند کمیته ای ویژه برای رسیدگی به مطالبات تظاهرات کنندگان تشکیل شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه...