عکس امام و رهبری بر روی کاخی که صدام دستور حمله به ایران را از آنجا صادر کرد

عکس امام و رهبری بر روی کاخی که صدام دستور حمله به ایران را از آنجا صادر کرد

فرزندان خمینی عکس امام خامنه ای و امام خمینی را بر روی کاخ صدام برافراشتند تا به جهان بگویند باورها و اندیشه های انقلاب اسلامی است که به درون قلب ها نفوذ کرده و این عشق حتی با جنگ نظامی از بین نمی رود. به گزارش پرس شیعه؛...