شوخی کاربران ایرانی با کودتای ترکیه

شوخی کاربران ایرانی با کودتای ترکیه

کودتای شب گذشته ترکیه و حوادث ناشی از آن بازار شوخ طبعی ایرانی ها در فضای مجازی و صفحات اجتماعی را دوباره گرم کرد. اما ایرانی ها در شب گذشته تاکنون چه چیزهایی نوشتند؟ مجله مهر: خبر غیرمنتظره کودتا علیه دولت ترکیه و «رجب...