حکم استفاده از کارت های اعتباری بانکی پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی به یک استفتاء

حکم استفاده از کارت های اعتباری بانکی

یکی از خدماتی که بانک ها برای مشتریان خود انجام می دهند صدور کارت اعتبارى است و بابت این خدمات هزینه هایی را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مى نماید... به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت...