امکان زندگی در منطقه ای از مریخ

امکان زندگی در منطقه ای از مریخ

کارشناسان فضایی می گویند منطقه Deuteronilus Mensae واقع در نیمکره شمالی مریخ شاید بهترین جا برای اعزام فضانوردان در آینده به این سیاره قرمز باشد. به گزارش پرس شیعه؛ پژوهشگران ابراز اطمینان کردند منطقه مذکور شاید به دلیل داشتن...