جامعه تارک جهاد بستر ولایت طاغوت می شود

جامعه تارک جهاد بستر ولایت طاغوت می شود

این کارشناس دینی خروجی های جامعه تارک جهاد را مفسدان فی الارض دانست و گفت: امروز برخی به خاطر یک کرسی و ریاست حاضر هستند در مقابل نظام سلطه و نجس غرب خم شوند و بگویند که اقتضای مذاکره اسلامی این است. به گزارش پرس شیعه؛...