کارشناس روس: روسیه به ایران به عنوان متحد در خاورمیانه نیاز دارد

کارشناس روس: روسیه به ایران به عنوان متحد در خاورمیانه نیاز دارد

یک کارشناس نظامی روس اعلام کرد: روسیه به ایران به عنوان متحد در مسایل خاورمیانه نیاز دارد. به گزارش پرس شیعه؛ (سرهنگ دوم ذخیره) آلکساندر پرنجیف کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و اجتماعی دانشگاه پلخانوف روسیه روز دوشنبه به...