بازگشت کارگران پاکستانی از عربستان، با جیب خالی!

بازگشت کارگران پاکستانی از عربستان، با جیب خالی!

کارفرمایان سعودی کارگران پاکستانی را با جیب خالی راهی کشورشان می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ "عبدالشکور الشیخ" وابستۀ کار و رفاه سفارت پاکستان در ریاض پایتخت عربستان سعودی اعلام کرد که صدها کارگر پاکستانی که از چند ماه...