قانون عجیب اخراج کارمندان محجبه در اتریش!

قانون عجیب اخراج کارمندان محجبه در اتریش!

دادگاه عالی اتریش در اقدامی جنجالی اعلام کرد که کارفرمایان این کشور می توانند کارمندان زن محجبه را اخراج کنند. به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه عالی اتریش در حکم خود اعلام کرد که کارفرمایان می توانند کارمندانی را که لباس...