برترین کاریکاتورها؛ خطرات «پوکمون»

برترین کاریکاتورها؛ خطرات «پوکمون»

کاریکاتوریست ها نگرانی های خود را از تبعات اجتماعی رواج بازی خطرناک پوکمون به تصویر...