ناتوانی کارگران آسیایی در فرار از “جهنم” عربستان

ناتوانی کارگران آسیایی در فرار از “جهنم” عربستان

بسیاری از کارگران آسیایی که به علت اوضاع بد اقتصادی عربستان سعودی و از دست دادن شغل خود دیگر هیچ منزل و سرپناهی ندارند، در تلاش برای فرار از این کشور هستند. به گزارش پرس شیعه؛ بحران اقتصادی ناشی از کاهش سرسام آور قیمت...