هند عربستان را تحقیر کرد با توزیع غذا برای کارگران بیکار هندی

هند عربستان را تحقیر کرد

دولت هند در پی بی توجهی عربستان به کارگران هندی حاضر در این کشور اقدام به توزیع غذا در جده کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از راشاتودی، در پی سقوط بهای نفت اوضاع اقتصادی عربستان بهم ریخت که همین امر بدترین تاثیر خود را بر...