فیلم ویدیویی یک کارگر هندی در عربستان سعودی جنجالی شد

فیلم ویدیویی یک کارگر هندی در عربستان سعودی جنجالی شد

فیلم ویدیویی یک کارگر هندی که درشبکه های اجتماعی پخش شده بار دیگر مسئله وضعیت کارگران خارجی در عربستان سعودی را مطرح کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، «عبدالستار مکاندار» کارگر هندی که از طریق یک آژانس...