دعا زمینه ساز تهذیب نفس است ؛ هر کسی توفیق انجام کار نیک پیدا نمی کند آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

دعا زمینه ساز تهذیب نفس است ؛ هر کسی توفیق انجام کار نیک پیدا نمی کند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه گاهی انجام یک کار کوچک توفیق بزرگ می آورد، گفتند: گاهی خدمت بدون ریا به مردم، مایه کارهای بزرگ برای انسان می شود و بر این اساس از انجام کارهای کوچک بااخلاص نباید غفلت کرد. به...