سرامیکی که مانند کاغذ خم می شود تحول در فناوری‌ های نو ظهور؛

سرامیکی که مانند کاغذ خم می شود

محققان در هلند با استفاده از تازه ترین دستاوردهای عرصه نانو مفهومی جدید از سرامیک را ارایه کرده اند. به گزارش پرس شیعه؛ توسعه بسیاری از فناوری های جدید و متعلق به آینده نیازمند تجهیزات الکترونیکی انعطاف پذیر و البته...