آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

آتش زدن چادرهای مهاجرین در فرانسه

به گزارش پرس شیعه؛ پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله...