آتش زدن مسجد در کالیفرنیای آمریکا

آتش زدن مسجد در کالیفرنیای آمریکا

مقام های آمریکایی از آتش سوزی عمدی در مسجدی خبردادند که محل تردد عمر متین عامل تیراندازی به یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در دو ماه قبل بود. به گزارش پرس شیعه؛ مقام های ایالت کالیفرنیا اعلام کردند که فردی ناشناس بامداد...